Giới thiệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRÀNG AN

TRANG AN INVESTMENT AND DEVELOPMENT TRADE LIMITED COMPANY

Tên viết tắt: TRANG AN INVTRA CO.,LTD (TAIC)

Trụ sở chính: P402A H2, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Head office: P402A H2, Kim Giang Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City

Văn phòng: Tòa nhà ZEN TOWER, số 12 phố Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Office: ZEN TOWER building, 12 Khuat Duy Tien street, Thanh Xuan district, Hanoi.

Vốn điều lệ: 9.000.000.000 VNĐ (500.000 USD)

Charter capital: 9,000,000,000 VND (500,000 USD)

Mã số thuế: 0105132356

Tax code: 0105132356

Hotline: (+84) 243.200.6319; (+84) 936.991.815 / (+84) 978.361.333

Website: www.taictrangan.com.vn;

Email: trangan.pkd@gmail.com / dotrung.wb@gmail.com

Số lượng cán bộnhân viên gồm 30 người: 01 Phó Giáo sư, Tiến sĩ; 01 Tiến sĩ; 01 Thạc sĩ; Trình độ cao đẳng, đại học là 10 người; Trình độ trung cấp và lao đông có tay nghề là 17 người.

The number of staff includes 30 people: 01 Associate Professor, Doctor; 01 Doctorate; 01 Master; 10 people at college or university level; Senior level and skilled labor is 17 people.

Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh hóa chất; Chế phẩm sinh học; Sản xuất và kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ và nông sản; Khoa học công nghệ và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.

Business lines: Import- Export, production and trading of chemicals; Bioproducts; Production and trading of handicrafts and agricultural products; Science and technology and transfer of science and technology in the fields of agriculture and industry.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thương mại Tràng An là doanh nghiệp có nền tảng kinh nghiệm trên 10 năm, hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh hóa chất, chế phẩm sinh học; Sản xuất và kinh doanh thủ công mỹ nghệ và nông sản; Khoa học công nghệ và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Đội ngũ quản lý với nhiều năm kinh nghiệm, lực lượng cán bộ trẻ hóa,  quy trình hoạt động chuyên nghiệp, khép kín. Chúng tôi luôn mong muốn hoàn thành tốt nhất sứ mệnh phục vụ khách hàng. Chất lượng sản phẩm và chăm sóc khách hàng để tồn tại và phát triển bền vững.

Trang An Investment and Development Trade Limited Companyis an enterprise with more than 10 years of experience, doing business in such fields as: Import and export, production and trading of chemicals, processing and manufacturing. biological products; production and trading of handicrafts and agricultural products; Science and technology and transfer of science and technology in the fields of agriculture and industry. With a management team with many years of experience, a rejuvenated staff, a professional and closed operation process. We always want to fulfill the mission of serving our customers in the best way. Product quality and customer care to survive and develop sustainably.

Bằng những ưu thế và tiềm lực sẵn có của mình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thương mại Tràng An đã không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng trên toàn quốc và xuất khẩu, đáp ứng mọi nhu cầu thông qua việc liên tục tăng trưởng các chỉ tiêu về thị trường, hàng hóa.

With its available advantages and potentials, Trang An Invtra Co., Ltd has constantly expanded its customer network nationwide and exported, meeting all needs through the continuous growth of market and commodity targets.

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của chúng tôi là luôn mang lại những sản phẩm, dịch vụ tận tâm và chuyên  nghiệp nhất để tạo ra những giá trị trên cả sự mong đợi của khách hàng.

Our operating principle and purpose is always to bring the most dedicated and professional products and services to create values that exceed the expectations of our customers.

Hơn hết, chúng tôi hiểu rõ thành công của công ty hôm nay là thành quả của sự tin tưởng, hài lòng, hợp tác và hỗ trợ của tất cả các khách hàng, các đối tác kinh doanh, của tập thể lãnh đạo, nhân viên công ty trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Công ty chúng tôi luôn trân trọng tri ân về điều đó và luôn mong muốn được hợp tác với quý khách hàng để cùng nhau phát triển. Với mong muốn đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thương mại Tràng Ansẽ không ngừng hoàn thiện mình để đáp lại quý khách hàng với hành động: Sự hài lòng của khách hàng, đối tác kinh doanh là tài sản của chúng tôi.

Above all, we understand that the company’s success today is the result of the trust, satisfaction, cooperation and support of all customers, business partners, leaders, employees. members of the company throughout the process of formation and development. Our company is always grateful for that and always looks forward to cooperating with customers to develop together. With that desire, Trang An Invtra Co., Ltd will constantly improve itself to respond to customers with the following actions: Customer satisfaction, business partners are assets ours.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CORE VALUES

Đoàn kết – Là truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh, căn nguyên của mọi thành công trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thương mại Tràng An.

Solidarity – Is a precious tradition, source of strength, cause of all success during the process of building and developing Trang An Invtra Co., Ltd.

Kỷ cương – Thượng tôn Pháp luật Nhà nước, chấp hành nghiêm kỷ luật, nội quy, quy chế của doang nhiệp và đề cao tính tự giác tuân thủ của người lao động để tạo ra sức mạnh tổng hợp.

Discipline – Respecting the laws of the state, strictly observing the discipline, internal rules and regulations of the enterprise and promoting the self-discipline and compliance of employees to create synergy.

Chuyên nghiệp – Quản trị tiên tiến, nhân lực chuyên nghiệp, tư duy cấp tiến; Không ngừng nâng cao năng suất lao động, giá trị sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Professionalism – Advanced management, professional human resources, progressive thinking; Constantly improving labor productivity, product value and service quality.

Luôn lắng nghe, chia sẻ, giữ trọn niềm tin với khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội và đồng nghiệp.

Always listen, share, keep full trust with customers, partners, social community and colleagues.

TẦM NHÌN

VISIONS

Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu phát triển trong lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Sản xuất kinh doanh hóa chất, thủ công mỹ nghệ và nông sản; Khoa học công nghệ trong lĩnh vực nộng nghiệp và công nghiệp.

Become one of the leading enterprises developing in the field of: Import and export; Production and trading of chemicals, handicrafts and agricultural products; Science and technology in the field of agriculture and industry.

SỨ MỆNH

MISSION

Sologan của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thương mại Tràng An là “Minh chứng cho niềm tin”, Công ty luôn mang sứ mạnh hoàn thiện các nguồn lực, chú trọng nhân tố con người, quan tâm xây dựng cơ chế quản trị luôn hướng tới sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Sologan of Trang An Invtra Co., Ltd is the “proof of belief”, the company always carries the mission of perfecting resources, focusing on human factors, paying attention to building infrastructure. The management system is always towards the sustainable development of the business.

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely thank you!