Dioxane

Công thức hóa học: C4H8O2
Xuất Xứ: Fisher – Mỹ
Quy cách: 500ml/chai