NaOCl -Natri Hypocloric 10% “Nước Javel”

Ngoại Quan: Chất lỏng màu vàng nhạt

– Công Thức: NaOCl

– Qui cách: 35kg/phi

– Xuất xứ: Việt Nam

– Ứng dụng : Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp sản xuất giấy, dệt,…