NiSO4-Nikel-sulphate

NiSO4 – Nikel sulphate

Ngoại Quan: Dạng tinh thể màu xanh, độc

– Công Thức: NiSO4

– Qui cách: 25kg/bao

– Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật Bản

– Ứng dụng : Dùng làm dung dịch điện ly bể mạ nikel, tạo màu, cắn màu thuốc nhuộm….