z1582295557106_535bba8c13e954d86c86ca6ea5624d2b
z1582295557106_535bba8c13e954d86c86ca6ea5624d2b

Sơn mài

  • Hàng sơn mài chất lượng cao rất được các du khách nước ngoài quan tâm.
  • Sản phẩm được làm thủ công;
  • Sản phẩm là món quà ý nghĩa và độc đáo dành cho bạn bè và người thân hoặc đối tác đặc biệt là các đối tác nước ngoài.