L-Ascorbic acid C6H8O6

Axit ascorbic là một hợp chất hữu cơ với công thức C ₆H ₈O ₆, ban đầu được gọi là axit hexuronic. Nó là một mẫu trắng cứng, nhưng không tinh khiết có thể xuất hiện màu vàng. Nó hòa tan tốt trong nước để cung cấp cho các giải pháp có tính axit nhẹ. Nó là một tác nhân giảm nhẹ.
Xem mô tả gốc
Công thứcC6H8O6
ID IUPAC(5R)-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one
Mật độ1,65 g/cm³