NaOH-Cautic-soda-Flakes-99t

NaOH – Cautic soda Flakes 99% (Xút hạt)