z1584405019727_a8e0aeeac0e1420a1eb4eb9378ea7640

Hệ thống dây chuyền, băng tải máy đóng trà túi lọc tự động