z1584402524879_fd650952aa3dcd0edf4bd064b4e955a8

Hệ thống lên men dung dịch Giống nấm các loại. V300L